"Ik heb altijd al willen leren vliegen"

Dat is een van de meest gehoorde redenen om vliegles te gaan nemen. "Vroeger had ik er geen geld voor, daarna had ik er geen tijd voor, maar nu kan het!" Welke motivatie er ook is, de belangstelling om te leren vliegen was er altijd al.
Bij de Aero Club Zeeland (ACZ) is het mogelijk om in clubverband je PPL brevet te halen. Op deze pagina's wordt wat meer uitleggeven over de diverse aspecten van het halen van het PPL brevet.

Overzicht van eisen voor het behalen van het brevet

Er bestaat géén minimum leeftijd voor het volgen van vlieglessen. IL&T heeft wél een minimum leeftijd van 16 jaar vastgesteld vóórdat een leerling zijn éérste solovlucht mag uitvoeren. Het brevet kan worden uitgereikt bij het bereiken van de leeftijd van 17 jaar. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Wat men nodig heeft is een gezond verstand én beheersing van de Engelse taal.

1. Medische geschiktheid

medicalJe zult een vliegmedische keuring moeten ondergaan. Deze keuring kan door een normaal gezond persoon zonder problemen worden doorstaan. Ook een bril hoeft geen bezwaar te zijn. De frequentie waarmee je zult worden gekeurd is afhankelijk van de leeftijd.

Wij adviseren om, als je besluit de sportvliegerij door te zetten, zekerheid te hebben over de positieve uitslag van de medische keuring.

2. Theoretische kennis

Voordat het praktisch examen kan worden aangevraagd moet je voor elk theorievak een examen met voldoende resultaat hebben afgelegd. Het “hand in hand” laten gaan van zowel de theoretische als de praktische opleiding wordt het meest toegepast. Je bepaalt (in principe) zelf wanneer je examen wilt afleggen. De totale duur van het examen bedraagt ongeveer 6 uur en wordt door het CBR op diverse plaatsen in Nederland afgenomen. Je hebt hiervoor een aantal malen per jaar de gelegenheid en je kunt per vak apart examen doen. Je zult merken dat het volgen van de theorieopleiding in combinatie met de vlieglessen prima te combineren is. Het vergt uiteraard de nodige tijd, maar met name discipline!
Sinds we ATO zijn verzorgen wijzelf (op dit moment) geen theorieopleiding, maar werken we samen met Bluebird flight training (http://www.vliegtheorie.nl) maar er zijn meer mogelijkheden om je theorie te doen.

3. Praktijkervaring

Voordat het PPL brevet kan worden afgegeven moet je minimaal 45 vlieguren hebben gemaakt. In de praktijk heb je zéker méér uren nodig dan dit vereiste minimum. De meeste leerling vliegers doen er minimaal zo’n 60/70 uur over. Dat zijn dan zowel DBO uren (uren met de instructeur) en solo uren (uren alleen in het vliegtuig).

stropdassen

Na zo'n 15 tot 20 uur DBO zul je al met enige regelmaat zonder instructeur vliegen, uiteraard met zijn toestemming. In ieder geval dienen dit er minimaal 10 te zijn. De éérste keer solo zoals dat wordt genoemd, zult je niet snel vergeten! Het wordt door iedere vlieger dan ook gezien als de grootste stap in hun vliegcarrière. De traditie is dat er bij terugkomst onmiddellijk een deel van een willekeurig kledingstuk zal worden afgeknipt, dus houdt daar alvast rekening mee!

Terug naar boven

Het behouden van het brevet

Als je het felbegeerde vliegbrevet eenmaal hebt, wil je dit natuurlijk geldig houden. De eisen hiervoor zijn als volgt:
Medische geschiktheid: Zolang je medische geschiktheid geldig is, is ook je bevoegdheidsbewijs geldig
Ervaring: De wet stelt, een minimum van 12 vlieguren over de laatste 12 geldigheidsmaanden, waarvan 6 uur als "Pilot in Command"", waarvan één uur met een instructeur en 12 starts en landingen. Het mag duidelijk zijn dat we het hier hebben over het absolute minimum. Misschien nét voldoende om de vliegbekwaamheid te handhaven, maar zeker niet toereikend om een redelijke ervaring te kunnen opbouwen.

Terug naar boven